Účast na sociálním pojištění OSVČ po přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, manžel je OSVČ, byl mu teď nově přiznán invalidní důchod II. stupně. Jednak naprosto netušíme v jaké částce se pohybujeme a jak k ní dojít a musí nadále platit povinné zálohy sociální pojištění a jestli ne, od kdy? Děkuji.

Odpověď:

Účast na sociálním pojištění OSVČ po přiznání invalidního důchodu

Výpočet invalidního důchodu se provádí ze získaných dob pojištění a vyměřovacích základů (výdělků) získaných od roku, kdy bylo pojištěnci 19 let, nejdříve však od roku 1986. Výpočet invalidního důchodu je velmi podobný výpočtu starobního důchodu, ale do hry zde vstupuje i tzv. dopočtená doba. Výpočet invalidního důchodu je natolik složitý, že si nemyslím, že by bylo v silách laika, spočítat si invalidní důchod. Invalidní důchod II. stupně se nejčastěji pohybuje v rozmezí 5.500 až 7.500 Kč. Může to být pochopitelně více i méně.

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně není “sociálně pojištěn” – to je informace, na kterou byste měli brát velký zřetel dříve, než začnete začnete uvažovat o tom, že manžel již nebude účasten sociálního pojištění.

Jako poživatel invalidního důchodu bude váš manžel vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší. Z toho vyplývá, že záleží na výši daňového základu (příjmy po odečtu výdajů), zda bude muset být dál účasten sociálního pojištění OSVČ. Každý roky je stanovena tzv. rozhodná částka (pro rok 2015 platí 63.865 Kč), při jejímž překročení (příjmy po odečtu výdajů) bude váš manžel muset platit sociální pojištění. Pokud rozhodné částky nedosáhne, účasten pojištění být muset nebude. Tuto variantu však velmi dobře zvažte, neboť neúčast na pojištění bude mít negativní vliv na výši budoucího starobního důchodu a pokud váš manžel nezíská potřebnou dobu pojištění, nebude mu starobní důchod vůbec přiznán.

Zálohy jsou skutečně pouze zálohy – nejedná se o platbu pojištění. Ta se po odečtení záloh provádí po podání přehledu o příjmech a výdajích. Po obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu se s ním dostavte na oddělení OSVČ na vaší OSSZ, kde vám sdělí, jak dále postupovat a zda je možné zálohy snížit, příp. neplatit (opět záleží na údajích z přehledu, který byl podáván letos). Ještě jednou opakuji – velmi doporučuji zůstat účasten pojištění i případě, že nedosáhnete rozhodné částky.