Tzv. zamítačka je dle mého názoru jenom zneužívání důchodového systému

Otázka:

Dobrý den, mohl byste mi prosím vysvětlit, kdo vymyslel předčasný důchod s tzv. „zamítačkou“? Nedává mi to totiž smysl – buď chce někdo odejít do důchodu předčasně – např. ze zdravotních důvodů, chce pomáhat s vnoučaty apod. a od toho tu je předčasný důchod. Nebo někdo chce stále pracovat a tak odchází až do řádného důchodu. Smysl předčasného důchodu s tzv. „zamítačkou“ je jaký ? Důchod se vypočítá pouze na papíře, a žadatel o předčasný důchod bude dále pracovat? Tak buď nechci pracovat a odcházím do předčasného důchodu a nebo chci pracovat a odcházím až v řádném termínu. Tzv. zamítačka je dle mého názoru jenom zneužívání důchodového systému.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Tzv. zamítačka je dle mého názoru jenom zneužívání důchodového systému

Tento postup se nenazývá „zamítačka“, ale je to „výpočtová zamítačka“. Vychází se z principu, že i poživatel předčasného důchodu může zastavit jeho výplatu a další výdělečnou činností si může tento důchod zvýšit. Stejnou možnost má i poživatel řádného starobního důchodu – ten nebude odmazávat krácení, ale bude „pracovat nad nárok„. Poživatel předčasného důchodu ho může např. začít pobírat 3 roky před dosažením důchodového věku a po roce pobírání si může nalézt práci, kdy si zastaví výplatu důchodu a výdělečnou činností si důchod zvýší. U výpočtové zamítačky se využívá stejného principu, ale je to ihned od prvního dne přiznání předčasného důchodu.

Kdo tento postup vymyslel samozřejmě nevím. Zřejmě to byl nějaký chytrý důchodář v 90. letech minulého století.