Je nutné žádat o uvolnění výplaty důchodu ke dni dosažení důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den, manžel požádal o uvolnění starobního důchodu s výpočtovou zamítačkou od 1.6.2023, což je 16 dní po dovršení věku odchodu do řádného důchodu. Udělal to proto, aby mu byl dopočítán jeden celý rok, kterého dosáhne 19.5. (chyběly 4 dny). Z OSSZ mu byla žádost vrácena s tím, že si musí žádat od 15.5.2023, což je datum jeho narozenin. Je to tak správně, nebo může ještě několik dní po dovršení věku nároku na SD pracovat a požádat o uvolnění později?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je nutné žádat o uvolnění výplaty důchodu ke dni dosažení důchodového věku?

Ne, není to tak správně. Váš manžel si může požádat o uvolnění výplaty důchodu k jakému datu chce a může jít i o datum po dosažení důchodového věku.

Výpočtovou zamítačku řeší § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Poslední věta tohoto paragrafu zní: „Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.“ V tom je zjednodušeně skryto to, že doba po dosažení důchodového věku se hodnotí stejně jako u „klasicky“ přiznaných důchodů. Může se tedy pracovat nad nárok a posunutím data přiznání výplaty získat další celý rok doby pojištění.