Klient vyrůstal a studoval v Kanadě, posledních 7 let žije v ČR. Jak zažádat o invalidní důchod?

Otázka:

Klient vyrůstal a studoval v Kanadě. Je mu 45 let. Posledních 7 let žije v ČR, kde po celou dobu platil zdravotní pojištění.
Po několikáté (třetí) hospitalizaci v psychiatrické nemocnici se svoji psychiatričkou usoudil (LZ s doporučením), že je nutné zažádat o invalidní důchod.
Jaké všechny dokumenty a podklady musíme zajistit, aby mohl úřad invalidní důchod bez komplikací posoudit?
Nejsme si jistí a služba jako je ta Vaše je pro nás neuvěřitelně cenná.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Klient vyrůstal a studoval v Kanadě, posledních 7 let žije v ČR. Jak zažádat o invalidní důchod?

Zdravotní pojištění není z hlediska možnosti přiznat důchodu důležité – podstatné je sociální pojištění. Pokud u nás sociálně pojištěný nebyl (alespoň jeden rok), nárok na český invalidní důchod mu nevznikne, ale může mu být přiznán invalidní důchod z Kanady.

Doklady se mohou v jednotlivých případech lišit, ale je vhodné znát číslo sociálního pojištění v Kanadě a předložit kanadský rodný list. OSSZ bude dále vyžadovat vyplnění několika formulářů pro kanadského nositele pojištění. Především – „GE-CAN 1 (DI)“ jde o „Žádost o dávku v invaliditě vyplácenou z Kanadského důchodového programu“, dále pak „Dotazník k žádosti o invalidní důchod“, „Oprávnění k poskytnutí informací / souhlas s vyhotovením lékařského posudku“ a „Medical Report“. Tyto doklady ale nejsou veřejně dostupné a musí vám je dát na příslušné OSSZ.