Pan doktor mi většinu zpráv vrátil s tím, že mám předložit zprávy pouze za poslední 3 měsíce

Otázka:

Dobrý den, jsem v ID 3.st. Nyní nastal čas ke kontrolnímu posouzení invalidity. Svému obvodnímu lékaři jsem předložila lékařské zprávy ze všech mých zákroků, kontrol a vyšetření, za celé období od poslední lékařské komise, v mém případě to jsou poslední 2 roky. Pan doktor mi však většinu zpráv vrátil s tím, že mám předložit zprávy pouze za poslední 3 měsíce a hlavně, že mi chybí souhrnná zpráva od lékaře, který mě léčí na mou „hlavní diagnózu“. V pozvánce OSSZ, ale žádné časové limity k lékařským zprávám uvedené nejsou. Při předchozí kontrole jsem zprávy rovněž předložila jako tentokrát a podle posledního posudku OSSZ všechny přijala, neboť jsou tam všechny vypsané. Ráda bych se zeptala, zda jsou nějaká nová pravidla, opravdu se berou v potaz zprávy staré pouze poslední 3 měsíce, přestože např. poslední operaci jsem podstoupila před rokem a léčba stále trvá? Je povinnost předložit souhrnnou zprávu od ošetřujícího lékaře, přestože ji běžně nevypracovává? Chápu, že čtení všech zpráv zabere posudkovému lékaři spoustu času, ale obávám se, že takto se k němu nedostanou všechny důležité informace o zdrav.stavu. Děkuji moc za Vaši odpověď a přeji hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pan doktor mi většinu zpráv vrátil s tím, že mám předložit zprávy pouze za poslední 3 měsíce

K žádné změně v posuzování zdravotního stavu invalidních důchodců v posledních letech nedošlo. Souhlasím s tím, že je vhodné posudkovému lékaři předložit i lékařské nálezy za období více do minulosti. Pokud je máte k dispozici a váš ošetřující lékař je doručit na OSSZ nechce, můžete tak učinit sama. Posudkový lékař si poté sám rozhodne, zda jsou pro něj relevantní, příp. pokud bude požadovat další vyšetření, tak vás na něj pošle.