Švagr si současně požádal o vdovecký a předčasný důchod. Vyřízení trvá dlouho, tak dále pracuje

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu pro švagra. V únoru zemřela moje sestra a on ovdověl. V březnu šel vyřídit vdovský důchod a protože měl úmysl zažádat o předčasný starobní důchod, úřednice s ním vyplnila současně obě žádosti. Do dnešního data pořád neví, jak to se žádostmi je. Pokaždé mu oznámí, že doba je delší z důvodu toho, že podal současně dvě žádosti. Jejich rodinná finanční situace je mizerná a švagr se rozhodl i nadále pracovat, čili jestli mu starobní důchod přiznají, nechce ho vyplácet. To ale v žádosti o starobní důchod není, rozhodl se až v této době. Bude ho ČSSZ posuzovat jako za a) zaměstnance s vyšším vdoveckým důchodem nebo za b) jako důchodce s nižším vdoveckým důchodem? Pokud s nižším, jaký je postup o nápravu? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Švagr si současně požádal o vdovecký a předčasný důchod. Vyřízení trvá dlouho, tak dále pracuje

Takto váš švagr postupovat nemůže. Pokud si požádal o předčasný důchod s i výplatou, měl v zaměstnání k danému datu skončit. Jestliže tak neučinil, způsobí tímto jednáním přeplatek na důchodu, který po něm bude ČSSZ vymáhat. Pokud tedy chce pán dále pracovat, ať si co nejdříve požádá o změnu data přiznání výplaty předčasného důchodu – buď na „bez výplaty“ nebo na jiný termín podle toho, kdy bude v zaměstnání končit.

Nižší z důchodů se krátí při souběhu výplat důchodů. Za období, ve kterém výplata předčasného důchodu nebude náležet, bude náležet nepokrácený vdovecký důchod.