Jak dlouho aktuálně trvá vyřízení žádosti o předčasný starobní důchod?

Otázka:

Prosím jak dlouho aktuálně trvá vyřízení žádosti o předčasný starobní důchod. V roce 2012 to bylo průměrně 36 dní. Kolik dní je to nyní?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak dlouho aktuálně trvá vyřízení žádosti o předčasný starobní důchod?

Nyní je doba řízení o přiznání starobního důchodu delší, než byla v roce 2012 a pohybuje se okolo 40 dní. Tato hodnota je však ovlivněna dobou, po kterou OSSZ nebo ČSSZ došetřuje skutečnosti rozhodné pro přiznání dávky – tato doba se do uváděné nezapočítává. Skutečná (reálná) doba je tedy delší.