Studium a brigáda: Získám 365 + 31 dní pojištění?

Otázka:

v roce 1975 jsem studoval střední školu a o prázdninách jsem vykonával brigádu která je uvedena na evidenčním listu důchod.pojištění. V tomto roce se mi bude počítat 365 dní do evidovaných dob pojištění nebo 365+31 dní ????

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium a brigáda: Získám 365 + 31 dní pojištění?

V kalendářním roce nemůžete získat více dní pojištění, než kolik má daný rok dní – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Studium se při výpočtu důchodu hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku. Pokud byla brigáda odpracována před 18. rokem věku, nijak výpočet důchodu neovlivní (obojí se hodnotí na 100 %), pokud po 18. narozeninách, tak se místo na 80 % bude tento měsíc hodnotit na 100 %, tj. získáte navíc zhruba 6 dní pojištění.