Starobní důchod přiznaný v roce 2020. Jak je to s počítáním času pojištěné doby v roce 2020?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,

mnohokrát děkuji za bleskovou, vyčerpávající a profesionální odpověď !

Mám ještě jednu doplňující otázku :
pokud budu vedena na ÚP nejen v roce 2019 (květen až prosinec) ale jak jsem již psala, taktéž pár měsíců v roce 2020 (ať už s podporou nebo bez) bude se mi ta tzv. vyloučená doba (z 80ti procent) započítávat ? To , že se při výpočtu důchodu zohledňují výdělky pouze do konce roku 2019 je mi jasné, ale jak je to s počítáním času pojištěné doby v roce 2020 ?

Ještě jednou mnohokrát předem děkuji za Váš čas a trpělivost

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Starobní důchod přiznaný v roce 2020. Jak je to s počítáním času pojištěné doby v roce 2020?

Pletete si vyloučenou dobu a náhradní dobu pojištění. Co je co, vysvětluji v uvedených odkazech – úřad práce je oboje, ale vyloučená doba nesouvisí s počítáním doby pojištění pro stanovení výše důchodu.

Jak se starobní důchod počítá, vysvětluji podrobně zde. Vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby se hodnotí do konce roku předcházejícího roku přiznání důchodu (u důchodu přiznaného v roce 2020 se hodnotí do konce roku 2019). Doba pojištění, vč. náhradních dob jako je evidence na úřadu práce, se hodnotí do dne předcházejícího dni přiznání důchodu (např. u důchodu přiznaného k 20. 8. 2020 se doba hodnotí do 19. 8. 2020).