Starobní důchod 2014

Otázka:

Dobrý den, jaké musím splnit podmínky, aby mi byl přiznán starobní důchod v roce 2014? Kolik musím odpracovat let a jak se mi bude starobní důchod počítat?

Odpověď:

Starobní důchod 2014 – podmínky a potřebná doba pojištění

Aby vám v roce 2014 vznikl nárok na starobní důchod, musíte splnit dvě podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění:

1. Dosáhnout důchodového věku – u mužů narozených roce 1951 činí důchodový věk 62 let a 8 měsíců, u mužů narozený v roce 1952 pak důchodový věk činí 62 let a 10 měsíců. U žen je důchodový věk rozdílný a závisí na počtu vychovaných dětí – podrobnosti ke stanovení důchodového věku.

2. Potřebná doba pojištění činí u žadatelů o důchod, kteří mají nárok na řádný starobní důchod v roce 2014, 30 let doby pojištění. Podrobnější informace zjistíte z článku o době pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod.

Výpočet starobní důchodu v roce 2014

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2014 se hodnotí doba pojištění od ukončení povinné školní docházky, tj. např. od nástupu do učení, na střední školu nebo do zaměstnání a všechny výdělky od roku 1986 do roku 2013. Podrobněji jsem výpočet popsal zde. Pochopitelně čím více doby pojištění a čím větší výdělky žadatel o důchod získal, tím vyšší důchod mu bude náležet.

Zaměstnání ve starobním důchodu

Jestliže odcházíte do řádného starobního důchodu, není váš výdělek nikterak omezen = můžete si vydělat jakoukoliv částku. Přiznání starobního důchodu není podmíněno žádnou změnou v pracovní smlouvě důchodce. Pracující důchodce může být i nadále zaměstnán na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Od 1. 1. 2013 však platí, že si starobní důchodce, který byl k 1. lednu daného roku ve starobním důchodu, nemůže po celý rok uplatňovat slevu na dani na poplatníka ve výši 2.070 Kč měsíčně. Na dani z příjmu fyzických osob tak za rok může zaplatit až o téměř 25.000 Kč více oproti zaměstnanci, který starobní důchod nepobírá.