Průměrný starobní důchod 2014

Otázka:

Dobrý den,
beru starobní důchod něco před 14.500 Kč. Není to moc na vyskakování, ale dá se s tím žít. Když jsem byl na OSSZ, tak mi řekli, že 14.500 Kč je “pěkný důchod”, což si teda rozhodně nemyslím. Kolik je průměrný starobní důchod v Česku? To abych měl porovnání, jak to tom tedy jsem. Děkuji.

Odpověď:

Průměrný starobní důchod 2014

Průměr je vždy poněkud ošemetnou veličinou. Podle posledních údajů, které Česká správa sociálního zabezpečení poskytla veřejnosti, je průměrná výše řádného starobního důchodu v druhém čtvrtletí roku 2014 11.592 Kč. Z toho u mužů je to 12.816 Kč a u žen 10.549 Kč. Jedná se však pouze o řádný starobní důchod, tedy bez vlivu předčasných důchodů. Pokud budeme počítat všechny starobní důchody, tedy včetně předčasných a tzv. poměrných starobních důchodů, činí jejich průměrná výše 11.050 Kč (muži 12.237 Kč, ženy 10.028 Kč).

Výše uvedená data se týkají průměru všech v Česku vyplácených starobních důchodů. Můžeme se však podívat také na průměrný starobní důchod u důchodů přiznaných pouze letos (přesněji v druhém čtvrtletí roku 2014). Průměrný starobní důchod (řádný) přiznaný v letošním roce činí 12.489 Kč, u mužů je to dokonce 13.659 Kč a u žen 11.470 Kč. Pokud však vezmeme do úvahy i letos přiznané předčasné důchody, klesne nám průměr letos přiznaných starobních důchodů na 11.826 Kč (muži 12.840 Kč, ženy 10.877 Kč).

Jak vidíte, na průměrný starobní důchod se dá nahlížet minimálně z několika úhlů pohledu. Pro získání podrobností můžete nahlédnout do statistik, které pravidelně zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení.