Snížení z 3. na 2. stupeň invalidity

Otázka:

Dobrý den,
od 16.4.2007 jsem v plném invalidním důchodu. Můj invalidní důchod činí 4 713Kč. 10. 6.  2013 jsem byla před posudkovou komisí, kde mi sdělili, že invalidita ze 3. stupně se sníží na 2. st. Bude se mi do výše důchodu 2. st. započítávat finanční částka a doba těch šesti let, kdy jsem pobírala plný invalidní důchod?
Děkuji za odpověď.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
nezlobte se, ale ještě bych se chtěla na něco zeptat, což jsem zapomněla. Od doby přiznání invalidity 3.st., jsem zhruba  3 roky pracovala, byť na zkrácený úvazek, zhruba 18 hodin/ týden. Bude se tento výdělek započítávat do vyměření invalidního důchodu 2. stupně.
Děkuji za odpověď.

Otázka doplněna:

K mému problému bych se ještě chtěla zeptat.

Zvažuji, že podám námitky. Na druhou stranu se trochu obávám, abych na to nedoplatila. Je pravděpodobné, že komise rozhodne buď stejně anebo mi bude třetí stupeň přiznán? Může nastat nějaká jiná situace, např . snížení důchodu na první stupeň, event. k jeho úplnému odebrání? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Snížení z 3. na 2. stupeň invalidity

Výše vašeho invalidního důchodu bude vypočtena koeficientem a váš invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně bude činit 3.522 Kč. Výše částky invalidity 3. stupně se do výpočtu jakéhokoliv důchodu nikdy nehodnotí.

Odpověď doplněna:

Při změně stupně invalidity se výpočet provádí pomocí tzv. koeficientů. Případný výdělek v době pobírání invalidity již výši důchodu neovlivní – proto jsem byl výše schopen vaši invaliditu druhého stupně vypočítat.

Odpověď doplněna:

Bohužel nejsem doktor, ale i kdybych byl, zdravotní stav není možné posuzovat přes internet. V rámci námitkového řízení se opětovně komplexně posuzuje zdravotní stav. Pokud by námitkový lékař dospěl k názoru, že váš zdravotní stav odpovídá pouze invaliditě I. stupně nebo vůbec invaliditě neodpovídá, může vám být invalidní důchod dále snížen, příp. i odebrán. Více o námitkách proto rozhodnutí ČSSZ zde.