Snažím se zorientovat v navržené důchodové reformě

Otázka:

Dobrý den,
snažím se zorientovat v navržené důchodové reformě.
– Nížší (poloviční) krácení za odchod do předčasného důchodu při odpracovaných 45 letech se bude týkat jen náročných profesí?
– Sice ještě není známý přepočet let 2023 a 2024, nicméně může s ohledem na již známé navržené změny nastat situace, že odchod do předčasného důchodu by mohl být v roce 2024 výhodnější?
– Kdo přesně dokáže spočítat nejvýhodnější variantu (předpokládám, že to bude možné už v říjnu 2023)?
– Termín pro odchod do řádného důchodu mám v srpnu 2025. Pokud uplatním nárok na předčasný důchod do 31.8.2023 (resp. před účinností novely), budou se na jeho výši vztahovat všechny následné valorizace / příplatky? Tzn. valorizace leden a červen 2023, leden 2024 a leden 2025?
– Pokud uplatním tento nárok až po účinnosti novely, nebudou se následné valorizace na něj vztahovat, resp. budou se na něj vztahovat až po té, co se stane řádným důchodem (tzn. až valorizace v lednu 2025)?
– Lze nyní odhadnout v jaké výši lze předpokládat lednové valorizace v letech 2024 a 2025?
– Jaká je výše valorizace z června 2023, resp. je již definitivně rozhodnuto?
Děkuji za vysvětlení a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Snažím se zorientovat v navržené důchodové reformě

Pro bližší informace o chystaných změnách doporučuji web MPSV, kde se mi zdá vše pěkně zpracované. Vše je pouze návrh a nic nebylo schváleno.

  • Nižší krácení se nebude týkat jen „náročných profesí“, ale všech, kteří splní podmínku 45 let zaměstnání (uvidíme, jak bude přesně definovaná).
  • Situace, kdy výpočet příštího roku bude výhodnější sice nastat může, ale dle mého názoru nenastane, protože letošní výpočet opět zvýhodňuje mimořádná valorizace. Předčasné důchody budou navíc více kráceny.
  • Na OSSZ informativní výpočty provádět nemusí. Srovnat výpočty umí ten, kdo je umí důchod spočítat. Tomuto dotazu moc nerozumím.
  • Vysvětluji v článku o odložené výplatě. Rozhodující není uplatnění nároku, ale datum přiznání důchodu. MPSV slibuje, že se „nevalorizování“ předčasných důchodů nebude týkat důchodů přiznaných za starých podmínek.
  • Opět, neřešte uplatnění nároku, ale datum přiznání. Předčasné důchody přiznané za nových podmínek by se již neměly valorizovat až do dosažení důchodového věku.
  • Ne, nelze.
  • Všechny informace o valorizaci mám zveřejněny v článku zde.