Dcera ovdověla a snížil se jí invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den. Dcera má invalidní důchod. Ovdověla a děti začali pobírat sirotčí důchod, ale o to se jí snížil invalidní důchod. Je tento postup správný? Ten sirotčí důchod je přeci pro děti které přišli o tátu . Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dcera ovdověla a snížil se jí invalidní důchod

Přiznání sirotčích důchodů matce po zemřelém otci dětí nemá vliv na výši vypláceného invalidního důchodu matky – sirotčí důchody jsou sice vypláceny matce, ale jsou přiznány sirotkům.

Pokud byla vaše dcera vdaná, pobírá i vdovský důchod a při souběhu nároku na dva důchody (např. na invalidní a vdovský) je vyšší důchod vyplácen v plné výši, nižší důchod pak ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Vše vysvětluji zde. Pokud byl invalidní důchod nižší než vdovský důchod, je správně pokrácen (v opačném případě by byl pokrácen vdovský důchod) – § 59 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den. Děkuji za odpovědi a měl bych ještě doplňující otázku.Jak už jsem psal dcera pobírá invaidní, vdovský a srotčí důchod. Ten syrotčí důchod je na dvě děti. Starší dceří je 18, ale studuje. Nebylo by tedy lepš pokud to jde aby dostávala ten sirotčí důchod přmo ona. Pak by jí nebyl krácen. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem psal výše, invalidní důchod vaší dcery není krácen z důvodu pobírání sirotčích důchodů, ale z důvodu pobírání vdovského důchodu. Zda bude sirotčí důchod vyplácen nadále k rukám vaší dcery (vdovy) nebo k rukám sirotka, nemá na krácení žádný vliv.