Sirotčí důchod při zaměstnání a denním studiu

Otázka:

Dobrý den, je mi 25 let. V roce 2012 mi zemřel otec a já i mám matka (jelikož jsem student VŠ) pobíráme sirotčí a starobní důchod (pokud to správně nazývám). Měsíčně nám to dělá cca 15 000 dohromady. Od Nového roku tj. 1. 1. 2015 (pokud projdu zdravotní, fyzické a psychické testy) bych měl nastoupit do armády ČR, první tři měsíce se jedná o tzv. zkušební dobu, za kterou se bere výcvik. Ve studiu nehodlám končit. Jde o poslední semestr a myslím, že tento bych zvládl i v rámci denního studia (slyšel jsem, že důchod lze pobírat pouze, studuju-li v rámci denního studia, ne však dálkově… Je tohle pravda?)  Mé otázky jsou – Budu stále pobírat sirotčí důchod, když budu studentem denního studia a zároveň pracovat v armádě? Když jsem ve zkušební době a budu studovat denní studium, budu pobírat důchod aspoň v té zkušební době? Jak na tom bude má matka? Přijde o všechno nebo má nárok na nějakou část?

Odpověď:

Sirotčí důchod při zaměstnání a denním studiu

Pokud budete i nadále posluchačem denního studia, budete mít stále nárok na sirotčí důchod a vašem matka na vdovský (to je správný název) – nárok na sirotčí důchod byste neměl, pokud byste přestoupil na dálkové či kombinované studium a vykonával činnost, ze které by bylo odváděno sociální pojištění (což služba pro armádu je). Jestliže však budete i nadále na denním studiu, nemusíte mít o sirotčí důchod obavy (pochopitelně nejdéle do 26 let).

Jestliže vaše matka nesplňuje jinou z podmínek pro výplatu vdovského důchodu, nárok na vdovský důchod jí po ukončení vašeho studia, příp. dosažením vašich 26 let, zanikne.