Jak ovlivní vyloučená doba předčasný důchod?

Otázka:

Prosím pomoci při odchodu do předčasného důchodu. Mám problém, ke kterému dni si mohu požádat o předčasný důchod, abych se nepřipravila o další krácení. Od roku 2011 jsem na úřadu práce – vyloučená doba 220 dnů, v roce 2012 vyloučená doba 214 a podporu v nezaměstnanosti pobírám, ale 9. 1. 2014 mi končí. Od roku 1986 do roku 2011 mám vlivem krátkodobých nemocí vyloučenou dobu 223 dny. Nevím, zda má vyloučená doba vliv na odchod do důchodu? Neumím si stanovit nejvhodnější termín odchodu. Jsem narozena 31. 1. 1955.

Chtěla bych v průběhu prosince nebo ledna 2014 odejít do důchodu. Děkuji za odpověď.

Otázka doplněna:

Děkuji Vám za rychlou odpověď na můj dotaz. Do starobního důchodu bych mohla odejít 31. 5. 2016 (mám jedno dítě).

Myslíte, že v roce 2014 zůstane procento krácení při předčasném odchodu do důchodu stejné? Nebo  procentuální výměra za předčasný odchod bude změněná?

Nikde jsem tuto maličkost zatím nevypátrala.

Přeji Vám pěkný večer.

Odpověď:

Jak ovlivní vyloučená doba předčasný důchod?

Vyloučená doba nemá vliv na stanovení data odchodu do předčasného důchodu, tak jak jej popisujete. Vyloučená doba ovlivňuje výpočet důchodu v tom smyslu, aby v době, kdy jste například byla nemocná nebo vedena v evidenci úřadu práce (a neměla jste tedy příjmy), nedocházelo ke zhoršování průměru výdělků v době, kdy jste byla zaměstnaná (resp. měla výdělek). Vyloučená doba tedy ovlivňuje výpočet důchodu pozitivně.

Ke stanovení data vhodného k odchodu do předčasného starobního důchodu, můžete využít naši kalkulačku důchodového věku.

Evidence na úřadu práce může ovlivnit celkovou dobu pojištění, která má také vliv na výši starobního důchodu. K výpočtu celkové doby pojištění je však třeba znát přesné doby studia, péče o děti, evidence na úřadu práce atd.

Vzhledem k tomu, že výpočet v příštím roce není výhodnější než letos, doporučuji vám odejít spíše letos. Záleží však také na vašem důchodovém věku a z něho vyplývajících datech vhodných k odchodu do předčasného důchodu. Tyto však nejsem schopen určit, protože jste neuvedla počet vychovaných dětí (můžete si je spočítat na výše uvedené kalkulačce).

Odpověď doplněna:

Výše krácení za odchod od předčasného důchodu se v příštím roce nemění. Dochází však (jako každoročně) ke změně v výpočtu důchodu, která má od příštího roku za následek mírné zhoršení výpočtu důchodu. Podrobně jsem toto rozepsal v článku o srovnání výpočtu důchodu v roce 2013 a 2014.

Data vhodná k odchodu do předčasného důchodu jsou ve vašem případě následující (vč. srážky):

2.3.2016 0,9%
3.12.2015 1,8%
4.9.2015 2,7%
6.6.2015 3,6%
8.3.2015 4,8%
8.12.2014 6,0%
9.9.2014 7,2%
11.6.2014 8,4%
13.3.2014 9,9%
13.12.2013 11,4%
14.9.2013 12,9%
16.6.2013 14,4%
1.9.2010 14,7%

Vzhledem k tomu, že vám podpora v nezaměstnanosti končí již začátkem ledna, doporučuji vám do předčasného důchodu odejít již k 13. 12. 2013. Čekat více než dva měsíce bez jakéhokoliv příjmu na nižší srážku (k 13. 3. 2014) nepovažuji za rentabilní.