Proč jako zaměstnanec nemám do výpočtu použitu supehrubou mzdu?

Otázka:

V souvislosti s důchodovou reformou zazněl argument pro OSVČ a jejich výši důchodů – že se nepodílejí na pojištění zaměstnavatele ( 24,8% + 9%.
Dotaz zní – proč jako zaměstnanec nemám do výpočtu použitu supehrubou mzdu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč jako zaměstnanec nemám do výpočtu použitu supehrubou mzdu?

Protože zaměstnanec (ať už prostřednictvím zaměstnavatele nebo sám za sebe) odvádí 28 % z hrubé mzdy na důchodové pojištění (21,5 % + 6,5 %). Nevidím pak důvod, aby se při výpočtu důchodu hodnotila jiná částka, než z které bylo vypočteno pojistné.

Stejně tak OSVČ odvádí na důchodové pojištění také 28 % určeného vyměřovacího základu a z této částky se OSVČ také “počítá důchod”. Zde nemá od zaměstnance v sazbách žádný rozdíl.

Aktuální sazby má ČSSZ zveřejněny zde.