Proč byla samostatná výdělečná činnost hodnocena jako hlavní?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Mám problém se svým zaměstnavatelem. Loni 14. 6. jsem si zařídila živnostenský list. Poté jsem od 1. 7. nastoupila na HPP, kde jsem pracovala do 25. 9. téhož roku a ŽL jsem 29. 9. ukončila. Problém je v tom, že mi přišla od OSSZ pokuta za nezaplacení 6, 7, 8 a 9 měsíce. Na OSSZ jsem šla osobně a bylo mi sděleno, že mě můj bývalý zaměstnavatel nepřihlásil. Evidenční list od něj mám, ale na OSSZ mi ještě řekli, že stejně budu muset zaplatit 6 i 9 měsíc. Ten 6 bych pochopila, ale proč mám platit i měsíc 9? Zaměstnavatel mi sociální i zdravotní pojištění strhával ze mzdy, tak proč ten 9 měsíc?
Budu velice rada za Vaší odpověď.

Odpověď:

Proč byla samostatná výdělečná činnost hodnocena jako hlavní?

Váš dotaz je již přeci jen poněkud vzdálen dotazu do důchodové poradny, přesto se však pokusím odpovědět.

Vysvětlení, proč musíte zaplatit pojistné i za září 2013 nalezneme v § 9 odst. 6 a 7 zák. č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2013:

(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, v kalendářním roce

a) vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první),

b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti5d), není-li osobou blízkou,

d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo

e) byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a).

(7) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a současně trvaly skutečnosti uvedené v odstavci 6; jestliže samostatná výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalendářního měsíce, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud po tu část kalendářního měsíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, tyto skutečnosti současně trvaly. Trváním skutečností podle věty první se rozumí též trvání jen některých skutečností uvedených v odstavci 6.

Pokud by tedy vaše zaměstnání trvalo až do 29. 9. 2013, byla byste považována za OSVČ, která samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) vykonává jako vedlejší. Protože jste však SVČ vykonávala po část měsíce, kdy jste zaměstnaná nebyla (od 27. do 29. 9.), byla jste v září hodnocena jako OSVČ vykonávající hlavní činnost a musíte sociální pojištění zaplatit. Postup vaší OSSZ je správný.

Upozorňuji, že od ledna 2014 platí pro stejnou situaci jiné podmínky.