Příklad výpočtu dob pojištění: Souběh zaměstnání a úřadu práce

Otázka:

Dobrý den,
můžete mi, pane Mařík, prosím, odpovědět, jak ČSSZ hodnotí překrývání pojistných dob?

Můj případ:

1. Rok 1993 = zaměstnání od 1. 1. do 28. 2. (59 dní), ÚP v období 1. 3. až 4. 10. (218 dní), brigáda v období 1. 7. až 31. 7. (31 dní), zaměstnání od 5. 10. do 31. 12. (88 dní)
2. Rok 1995/1996 = ÚP s podporou od 29. 12. 1995 až 24. 3. 1996 (3 +83 dní), zaměstnání od 25. 3. do 31. 12. (282 dní), v témže roce zaměstnání od 9. 8. do 18. 8. (10 dní)
3. Rok 1997 = zaměstnání č. 1 v období 1. 1. až 30. 4.(120 dní) + zaměstnání č. 2 od 14. 4. až 31. 12. (262 dní)

Kolik pojistných dní budu mít prosím v každém roce započtených?

Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Příklad výpočtu dob pojištění: Souběh zaměstnání a úřadu práce

V případě souběhu dob se hodnotí pouze jedna doba a to ta pro žadatele výhodnější. Vyměřovací základy (výdělky) se sčítají. Obecně má výdělek přednost před vyloučenou dobou. Ve vašem případě bude vše vypadat následovně:

Rok 1993

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.1.1993 28.2.1993 100% 59 zaměstnání
1.3.1993 30.6.1993 80% 97,6 úřad práce
1.7.1993 31.7.1993 100% 31 zaměstnání (výhodnější oproti ÚP)
1.8.1993 4.10.1993 80% 52 úřad práce
5.10.1993 31.12.1993 100% 88 zaměstnání

Celkem 327,6 dne.

Roky 1995 až 1996

Od Do 80 % / 100 % Součet
29.12.1995 24.3.1996 80% 69,6 úřad práce
25.3.1996 31.12.1996 100% 282 zaměstnání (souběžné zaměstnání se do doby pojištění hodnotí pouze jednou)

Celkem 351,6 dne.

Rok 1997

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.1.1997 31.12.1997 100% 365 zaměstnání (souběžné zaměstnání se do doby pojištění hodnotí pouze jednou)

Celkem 365 dní.

Zákonná úprava:
§ 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.

Otázka doplněna:

Tak vidíte pane Mařík, jak jsem hloupý! A asi jediný, který v tomto má pořád zmatek. Poukazujete na dvě tabulky: 1. Na nárok na důchod a zápočet pojistných dní či dob, a tu jsem měl na mysli..2. Na výši důchodu = která se používá k výpočtu OVZ, mimo jiné i vyloučených či nevyloučených dob (ale tu jsem neměl na mysli).
Z původního a prvotního dotazu do poradny to zřejmě nevyznívá tak, že si chci pouze spočítat započtené pojistné dny či doby na nárok důchodu. Bylo by to potom jinak?
Děkuji.

Odpověď doplněna:

Jak je zřejmé z tabulky hodnocení dob pojištění, výpočet pro nárok na pro výpočet je jiný, protože pro nárok na důchod se některé doby, které se hodnotí pro výpočet důchodu na 80 %, hodnotí na 100 %. Ve vašem případě by to byly všechny vámi uvedené doby. Pro nárok se vám tedy v roce 1993 započte 365 dní, od 29. 12. 1995 do konce roku 1996 368 dní (365 + 3 dny) a v roce 1997 365 dní.

Pravidlo o dobách, které se překrývají zde platí obdobně.

Jen na okraj: Hodnocení dob pojištění nikterak neovlivňuje výši OVZ (osobního vyměřovacího základu), neboť až při výpočtu výpočtového základu z OVZ do hry vstupuje získaná doba pojištění (zkuste si do důchodové kalkulačky zadat různé délky doby pojištění a uvidíte, že výše OVZ zůstane vždy stejná, pokud zůstanou stejné výdělky a vyloučené doby).