Evidence na úřadu práce před r. 1996 a její zápočet pro výpočet důchodu

Otázka:

Dobrý den, manželka se chystá do důchodu a tak tu sedíme nad jejím IOLDP a s některými údaji si nevíme rady i přes rozsáhlou a velmi kvalitní databázi vaší poradny. Pomohl byste prosím vysvětlit následující nejasnosti ?
1. V období 1.9.1974 až 7.1.1977 je evidováno 860 dní ND studium a současně v tomto období 1.8.1976 až 31.8.1976 zaměstnání ( byla na školní brigádě) . Kolik dní a jak se započte pro výpočet důchodu ?
2. V období 1.1.1988 až 31.12.1988 a stejně tak o rok později má evidováno zaměstnání a vyloučené doby 366 resp. 365 dní a vyměřovací základ 174,- resp. 631,- Kč. V té době byla na mateřské s dcerou nar. 13.11.1987. Jak se započtou výdělky ( nějaké doplatky, asi daně) a vyloučené doby ,
nedojde významnému snížení průměru nezapočtením vyloučených dob ?
3.V období 14.11.1990 až1.8.1993 jí chybí v evidenci 992 dní ,kdy se starala o maminku . Lze v tomto období započíst část péče o dceru
do 4 let věku nar.13.11.1987 a evidenci na úřadu práce bez podpory v obdobích 4.2.1991 až 30.9.1992 ?
4. Limit evidence na úřadu práce bez podpory 1 rok do 55 let platí v součtu s obdobím evidence na úřadu práce i před rokem 1996,nebo jen1996 a dále ?
Děkuji za pomoc a rady.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Evidence na úřadu práce před r. 1996 a její zápočet pro výpočet důchodu

  1. Jakým způsobem se při výpočtu důchodu hodnotí doba studia, vysvětluji zde. Při souběhu dob je možné hodnotit pouze jednu dobu a to tu, které je pro pojištěnce výhodnější. Pokud tedy brigáda byla odpracována po 18. roce věku, nebude se tato doba (srpen 1976) hodnotit na 80 % (jako studium), ale na 100 % (jako zaměstnání). Pokud by šlo o dobu před 18. rokem věku, nebude mít tato brigáda na výpočet důchodu vliv, protože i studium se před 18. rokem hodnotí na 100 %.
  2. V době před rokem 1996 bylo možné získat jak plný počet vloučených dní, tak i vyměřovací základ. Při výpočtu důchodu budou zhodnoceny jak vyměřovací základy, tak i výdělky.
  3. O zhodnocení péče o osobu blízkou, která byla vykonávána před rokem 1996, rozhoduje ČSSZ až v rámci řízení o přiznání důchodu. Maminka vaší ženy by však musela mít přiznánu převážnou nebou úplnou bezmocnost, příp. by stačila i částečná bezmocnost, ale opečovávané osobě by muselo být alespoň 80 let. Pokud tomu tak nebylo, budou automaticky zhodnoceny vámi uváděné doby (péče o dítě doložená rodným listem dítěte a evidence na úřadu práce, kterou, nebude-li v evidenci ČSSZ, doložíte potvrzením z úřadu práce).
  4. Jak se hodnotí evidence na úřadu práce, vysvětluji zde. Evidence před 1. 1. 1996 se při výpočtu důchodu hodnotí vždy a nezapočítává se do limitu jednoho až tří let.