Chybějících 369 dní v I. AA kategorii a příkaz ministra k odstranění tvrdosti zákona

Otázka:

Dobrý den,

chtěla bych se ještě zeptat, jestli, když byla žádost o hornický důchod zamítnuta, protože chybělo 101 směn a také chybělo 369 dní v I.AA kategorii do 11 odprac. let, má smysl podávat žádost k odstranění tvrdosti zákona? Podle příkazu ministra č. 30/2006 by těch 369 dní chybějících do 11 let odpracovaných v I.AA kategorii se dalo teoreticky odpustit (je tam podmínka max. 364 dní, ale má ještě 17 dní v I.A kategorii), ale nevím, jestli s tím souvisí i ty směny.Jestli to lze chápat tak, že pokud by ČSSZ na základě žádosti k odstranění tvrdosti zákona prominula 369 dní chybějících, aby byl důchodový věk stanoven na 59 roků, přiznají mu důchod? i když těch 101 směn stále chybí nebo to jsou 2 podmínky (směny i roky), které musí být splněny současně? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chybějících 369 dní v I. AA kategorii a příkaz ministra k odstranění tvrdosti zákona

Příkaz ministra, o kterém píšete se týká starých důchodových nároků, které se stanovují podle počtu dní v kategorii před 1. 1. 1993. Počet směn má vliv až na novější předpisy (nařízení vlády č. 363/2009 Sb. a § 37b a § 37c zákona č. 155/1995 Sb.). Tyto s příkazem ministra, který zmiňujete, nesouvisí.

Příkaz ministra č. 30/2006 se na případ vašeho otce nevztahuje, protože:

  1. je možné “odpustit” nejvýše 364 dní v I. AA kategorii, vašemu otci chybí 369 dní (jak uvádíte),
  2. v příkazu jsou přesně stanovené podmínky, za kterých je možné chybějící zaměstnání v kategorii odpustit a nepředpokládám, že by je váš otec splňoval (č. I pověření, bod 7). I kdyby tomu tak bylo, stále není splněn bod 1.

ČSSZ se od podmínek stanovených příkazu nemůže odchýlit a dále je “změkčovat”. Nejedná se tedy o “klasické” odstranění tvrdosti zákona, které může učinit pouze ministryně práce o sociálních věcí na základě posouzení konkrétní situace žadatele.