3609 dnů v uranu a snížení důchodového věku na 55 let

Otázka:

Dobrý den, dotazuji uplatnění odstranění tvrdosti zákona při žádosti o starobní důchod pracovníků v hornictví, přiznání nároku v 55 letech. Pracoval jsem v RD se statutem uranu kategorie I.AA v letech 1979-1992, (včetně výkonu ZVS 1979-1981), ke dni 31.7.1991 (ukončení těžby na dole), odpracováno 3609 dnů (0,6 -2165 směn), v uvedené období přiznána nemoc z povolání, NPE nedosažena. Na vyhlášené likvidaci dolu jsem se podílel v období 1.8.1991- 30.6.1992, směny odpracované v podzemí za uvedené období již nebyly vykázány na ELDZ v kategorii prací konaných v podzemí. Dotaz v archivu zaměstnavatele na pracovní záznamy zaměstnance, za období likvidace dolu- pro krátkou skartační dobu již nejsou vedeny. Pomůže v mém případu k podané žádosti o starobní důchod uplatnit výše zmíněné odstranění tvrdosti zákona nebo ,,Čestné prohlášení o dobách zaměstnání” sepsané na OSSZ bývalými spoluzaměstnanci z let 1981-1992? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

3609 dnů v uranu a snížení důchodového věku na 55 let

Čestným prohlášením o dobách zaměstnání není možné prokazovat kategorie. Tímto způsobem si tedy nepomůžete.

Pokud jste získal více než 9 let “v uranu” a vaše zaměstnání skončilo ze zdravotních důvodů podle § 46 odst. 1 písm. d) tehdejšího zákoníku práce, příp. byste byl převeden na jinou práci podle § 37 odst. 1 písm. a) tehdejšího zákoníku práce, měl byste nárok na snížení důchodového věku na 55 let a to podle příkazu ministra č. 30/2006. Tímto příkazem se promíjí tvrdost a zaměstnání v kategorii nemusí trvat k 31. 12. 1992.

Doporučuji se informovat na vaší OSSZ, kde vám zjistí bližší podrobnosti.