Při přepočtu na starobní důchod byla rovněž použita sazba 0,75 místo 1,5 procenta

Otázka:

Při výpočtu invalidního důchodu pro 2.stupeň invalidity byla použita procentní sazba za každý rok pojištění 0,75 procent. Při přepočtu na starobní důchod byla rovněž použita sazba 0,75 místo 1,5 procenta. Je to správné?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při přepočtu na starobní důchod byla rovněž použita sazba 0,75 místo 1,5 procenta

Ne, obecně platí, že za každý rok doby pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí 1,5 % výpočtového základu – § 34 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Uvedené by bylo možné pouze v případě, že by nevznikl nárok na starobní důchod a ten byl přiznáván v souladu s ust. § 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., tj. v situaci, kdy je žadatel uznán invalidním po 65. narozeninách a namísto invalidního důchodu je mu rovnou přiznán důchod starobní. To ale zřejmě není tento případ.

V této situaci se spíše domnívám, že nedošlo k pochopení rozhodnutí o starobním důchodu z vaší strany. Ačkoliv samozřejmě nemohu vyloučit pochybení ČSSZ, tak výpočet důchodu provádí počítačový program a ten nic takového samovolně neprovede. Příp. dotaz doplňte o další podrobnosti.

Otázka doplněna:

Dobrý den, byla jsem v roce 2015 uznána invalidní 2.stupně. Žadala jsem několikrát o invalidní důchod, ale neměla jsem nárok vzhledem k rozhodným obdobím. Teprve v roce 2019 mi byl přiznán invalidní důchod, ale to mi už bylo 65 let a 8 měsíců. Důchod mi byl vyplácen jako invalidní dalších 8 měsíců. Když jsem chtěla nastoupit do chráněné dílny, potřebovala jsem potvrzení, že pobírám invalidní důchod. To mi však Čssz nedala s tím, že důchod je starobní. Tato situace se vyhrotila až na MPSV, které mi sdělilo, že Čssz v Praze pochybila a neměla mi invalidní důchod po 65 roce přiznat. Musela jsem zpětně změnit svou žádost o invalidní důchod na žádost o starobní důchod. Při výpočtu byla použita stejná procentní sazba, jako u invalidního. Vzhledem k odpracovaným 24 letům jsem měla jít do starobního důchodu v roce 2021, tedy v 68 letech.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněno:

Po 65. narozeninách vám ČSSZ skutečně neměla invalidní důchod přiznat. Správně vám měla být žádost o invalidní důchod zamítnuta a vy jste si poté měla požádat o starobní důchod (to bylo posléze napraveno). Takto spočítaný starobní důchod se ale počítá jako invalidní důchod, v případě II. stupně po 0,75 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. Jedná se tyto o mnou odhadnutou variantu v první odpovědi. Tento postup je v pořádku.