Jak ovlivní výpočet důchodu souběžně vykonávané zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den.
Zažádal jsem o zaslání Informativního listu důchodového pojištění. Bylo mi vyhověno a všechny údaje jsou v pořádku, až na informaci z roku 1995, kdy kromě celého zápočtu 365 dní bylo ještě jednou připočteno 61 dnů za měsíce březen a duben a rovněž malý plat v tuto dobu. V tuto dobu jsem v zaměstnání prodělával zároveň rekvalifikaci. Má tato doba navíc 2 měsíců nějaký vliv na výši důchodu, do kterého chci odejít v řádném termínu? 19. 9. 2015. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak ovlivní výpočet důchodu souběžně vykonávané zaměstnání?

Výpočet důchodu v tomto případě ovlivní pouze navíc získané vyměřovací základy (výdělky). Doba samotná vám výpočet starobního důchodu nikterak neovlivní, neboť při souběhu dob se vždy hodnotí pouze jedna a to ta výhodnější. Ve vašem případě se však obě hodnotí totožně (plně), takže je jedno, která bude použita.

Zákonná úprava
§ 14 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.