Při inflaci 17% je nespravedlivé, že částka nebude o inflaci zhodnocena, až se dočkám opožděného vyplacení

Otázka:

Nedostala jsem ve lhůtě 90 dnů vyjádření k žádosti o starobní důchod. Doklady mám v pořádku, není důvod provádět další šetření (43 let ve státní správě řádně evidováno). Dle sdělení jedné referentky po nahlédnutí do systému ČSSZ na moji žádost 90 dní prý zatím „nikdo ani nesáhl“ – personální vyprázdněnost ČSSZ je prý obrovská. Mám čekat poníženě dále, či spíše se hned obrátit na ministra práce a sociálních věcí se stížností? Nelíbí se mi též, že důchod měl být přiznán k 27.5., a při inflaci 17% je nespravedlivé, že částka nebude o inflaci zhodnocena, až se dočkám opožděného vyplacení.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při inflaci 17% je nespravedlivé, že částka nebude o inflaci zhodnocena, až se dočkám opožděného vyplacení

Myslím, že byste nyní měla dále vyčkat, až ČSSZ ve věci vaší žádosti rozhodne. ČSSZ skutečně dlouhodobě trpí nedostatkem pracovníků a další „ránu“ jí uštědřily mimořádné valorizace, které nyní musí opakovaně provádět.

Váš důchod bude ihned mimořádně valorizován od červnové splátky důchodu, dále bude provedena mimořádná valorizace od zářijové splátky důchodu a řádná valorizace důchodu od ledna 2023. Všechny tyto valorizace, které vám zvýší důchod, „pokrývají“ vysokou inflaci.