Řádná valorizace v lednu 24 a všechny následující budou vycházet z průměrného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, četl jsem vaše informace (odpovědi) k řádnému zvýšení důchodů k lednu 24. úplně tomu nerozumím, ale chápu to dobře, řádná valorizace v lednu 24 a všechny následující řádné lednové (pozn.: jiné už nebudou),
budou vycházet z průměrného důchodu?
což znamená že již tak ukrutně zesocilizované (znivelizované) důchody nebudou plně individuálně valorizovány o inflaci, ale budou plně valorizovány jen dle průměrného důchodu, tedy vyšší důchody budou v čase snižovány k průměru, nižšší pak zvyšovány k průměru.
Případně jestli pak můžete podrobněji popsat mechanizmus valorizace nebo odkázat na dokument který jej SROZUMITELNĚ popisuje.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Řádná valorizace v lednu 24 a všechny následující budou vycházet z průměrného důchodu?

Předně, principiálně stejně se takto valorizace stanovuje téměř posledních 30 let. K žádné změně v tomto tedy nedochází. O inflaci důchody valorizovány jsou a budou i nadále (příp. napište, jak jste k tomuto dospěl) + o polovinu růstu reálných mezd (navrhuje se třetina). Až se znovu „srovná“ situace rozkolísaná vysokou inflací, bude opět o něco (pevnou částku) růst základní výměra a procentní výměra poroste o procento. A např. 5 % z 10 000 Kč je jiná částka než 5 % z 20 000 Kč.

Průměrný důchod je jen pomocník pro stanovení výpočtu, neznamená to, že by vyšší důchody musely růst méně.

Věřím, že srozumitelně stanovení valorizace vysvětluji v odpovědi, na kterou reagujete.