Do kdy náleží sirotčí důchod, když sirotkovi bylo 26 let 1.července 2017?

Otázka:

Prosím o radu
Syn letos ukončil studium maturitní zkouškou, 26 let mu bylo 1.července 2017 do pracovního procesu se zařadí v září 2017.Do kdy má nárok na sirotčí?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Do kdy náleží sirotčí důchod, když sirotkovi bylo 26 let 1.července 2017?

Sirotčí důchod (pravidelná splátka) nikdy nemůže být vyplacen po 26. narozeninách – sirotčí důchod náleží nejdéle do 26 let věku – § 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Poslední splátka sirotčího důchodu tedy vašemu synovi náležela v červnu 2017.