Předčasný důchod přiznaný k 30. 9. 2023 s odloženou výplatou do 31. 12. 2023 nebo předčasný důchod od 1. 1. 2024?

Otázka:

Dobrý den, nárok na řádný starobní důchod mám v srpnu 2024 a letos v březnu jsem uplatnil nárok na předčasný důchod s odloženou výplatou. Nyní koncem září mám na OSSZ sepsat žádost o předčasný důchod s tím, že bych chtěl pracovat ještě do 31. 12. 2023 a od 1. 1. 2024 bych chtěl čerpat předčasný důchod.
Na e-portále ČSSZ mně v aplikaci vyšel následující výpočet: do 31. 12. 2022 je celkový počet pojištění 46 let a 121 dnů (z toho je náhradní doba pojištění 4 roky a 51 dnů) + letošní plně odpracovaný rok tzn. měl bych mít odpracováno 47 let (?). Osobní vyměřovací základ je 49 376 Kč, výpočtový základ je 25 968 Kč, procentní výměra odhadovaného důchodu je 19 130 Kč a výsledně vychází odhadovaná výše nekráceného předčasného důchodu 23 200 Kč (výpočet byl prováděn nyní, takže předpokládám, že zahrnuje i červnovou valorizaci – meziměsíčním porovnáním by tato měla činit 900 Kč).
Můžete mi prosím proradit, jaká varianta je pro mě výhodnější ?
1. předčasný důchod přiznaný k 30. 9. 2023 s odloženou výplatou do 31. 12. 2023 (do té doby trvá pracovní poměr) a s uvolněním výplaty od 1. 1. 2024. Týkala by se mě červnová valorizace (+ příp. rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení krácení valorizace), nižší krácení za předčasnost tj. 3 x 0,9% = 2,7% a také řádná valorizace k 1. 1. 2024.
2. předčasný důchod přiznaný a zároveň již i čerpaný k 1. 1. 2024. Netýkala by se mě červnová valorizace (+ příp. rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení krácení valorizace). Bylo by vyšší krácení za předčasnost tj. 3 x 1,5% = 4,5%. Výpočet by již zahrnoval nově stanovené přepočítací koeficienty za předchozí léta.
Lze z těchto údajů nezávazně stanovit, která varianta je výhodnější ? Pokud to zatím ještě nelze stanovit, je správná úvaha zatím zvolit 1. variantu a po obdržení rozhodnutí z ČSSZ udělat v rámci 30 denní lhůty příp. změnu na 2. variantu, kdyby tato byla výhodnější ? Po sepsání žádosti na OSSZ koncem září bude asi trvat delší dobu, než obdržím rozhodnutí ČSSZ a do té doby snad už rozhodne i ÚS. Počítám samozřejmě se zdržením v čerpání, pokud se rozhodnu pro změnu.
Lze vyčíslit u obou variant částku krácení za jedno 90 denní období ?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod přiznaný k 30. 9. 2023 s odloženou výplatou do 31. 12. 2023 nebo předčasný důchod od 1. 1. 2024?

Srovnání výpočtů v letech 2023 a 2024 naleznete v tomto článku. Pokud zůstane zachována valorizace z června 2023 ve stávající (snížené) podobě, bude ve vaší situaci výhodnější přiznání důchodu v roce 2024 (varianta 2). Naopak pokud by se měla červnová valorizace 2023 zvýšit, bude výhodnější postup s přiznání důchod před 1. 10. 2023.

Pokud chcete získat co nevíce času a nevadí vám „čekat na peníze“, je nejlepší do konce září 2023 na vaší OSSZ doručit Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění. Poté máte dalších 6 měsíců na sepsání žádosti. Následně může ČSSZ trvat např. 3 až 4 měsíce vydání rozhodnutí a poté je 30 dní na žádost o změnu data přiznání důchodu. Takto se dá možnost „volby“ natáhnout téměř až o rok.

Vámi zvolený postup je určitě také možný, ale získáte jím méně času. Ani nedošlo k zdržení ve výplatě důchodu, protože ČSSZ ho začne vyplácet podle prvotního rozhodnutí a poté příp. vymáhá přeplatek nebo zasílá doplatek (podle varianty).

Procenta krácení se počítají z výpočtového základu, který vám spočítala kalkulačka na ePortálu. U důchodu přiznaného v roce 2023 to bude 2,7 % z 25 968 Kč, tj. 702 Kč. U výpočtu důchodu v roce 2024 to budou 4,5 % z částky o něco vyšší, protože výpočtový základ bude o něco vyšší.