Předčasný důchod – přivýdělek 2014

Otázka:

Dobrý den, před rokem jsem odešla do předčasného důchodu. Nyní se mi naskytla možnost si něco málo přivydělat, ale nevím, zda je to možné? Můj důchod není moc vysoký. Nárok na starobní důchod mám až v roce 2016. Jak je to v letošním roce s přivýdělkem v předčasném důchodu. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Předčasný důchod – přivýdělek 2014

U starobních důchodců, kteří odešli do předčasného důchodu se obecně nepředpokládá výrazná možnost přivýdělku. Platí zde ustanovení § 37 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, které říká, že výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 (což je předčasný starobní důchod), nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Výdělečnou činnosti je v tomto případě myšlena taková činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění (§ 27 stejného zákona).

Z výše uvedeného pro vás vyplývá, že před dosažením důchodového věku nesmíte vykonávat takovou výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění. V úvahu proto pro vás v roce 2014 připadají následující možnosti, ze kterých by nebylo sociální pojištění odváděno:

  • dohoda o provedení práce do 10.000 Kč/měsíc,
  • dohoda o pracovní činnosti do 2.499 Kč/měsíc,
  • podnikání jako OSVČ do 62.261 Kč/rok – příjmy po odečtu výdajů.

U těchto dohod není při výše uvedeném výdělku odváděno sociální pojištění a proto je možné je mít uzavřené při pobírání předčasného důchodu před dosažením důchodového věku. Stejně tak je na vás při pobrání předčasného důchodu a výkonu samostatné výdělečné činnost (podnikání na živnostenský list) pohlíženo jako na OSVČ vedlejší a není nutné odvádět sociální pojištění.

Aktuální informace o přivýdělku v předčasném důchodu naleznete vždy v článku o zaměstnání předčasných starobních důchodců.