Předčasný důchod o 8 let

Otázka:

Jsem muž ročník 1958, od 07/2011 nezaměstnaný. Mám odpracováno 35 let. Můžu nyní požádat o předčasný důchod a s jakým výsledkem?

Odpověď:

Předčasný důchod o 8 let

Pokud bych měl přesně odpovědět na vaši otázku, tak o předčasný starobní důchod požádat můžete (to vám nikdo zakázat nemůže) a výsledkem bude, že tato žádost bude zamítnuta.

K odchodu do starobního důchodu totiž nestačí získat potřebnou dobu pojištění, ale musíte také dosáhnout stanoveného věku. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v 60 letech.

Podrobnosti naleznete v článku o předčasném důchodu.