Předčasný důchod a výplata zisku ze s.r.o

Otázka:

Dobrý den, ráda bych šla do předčasného starobního důchodu, vše jsem nastudovala, ale není tam jedna možnost příjmu a to jsou podíly na zisku. Jsem jednatelem a současně společníkem společnosti s.r.o. a budou mi vyplaceny podíly na zisku, po zdanění v čistém a nezakládají účast na pojistném. Proto můj dotaz zní, je tento příjem překážkou pro předčasný starobní důchod?
Děkuji.

Odpověď:

Předčasný důchod a výplata zisku ze s.r.o

Výplata předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku nenáleží v případě, že je vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Pokud výdělečná činnost účast na sociálním pojištění nezakládá, není překážkou pro výplatu předčasného důchodu.

Zákonná úprava:

§ 37 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.:

Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odstavce 1.

§ 27 zák. č. 155/1995 Sb.:

Výdělečnou činností se rozumí činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 a v § 5 odst. 4 vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na pojištění.