Předčasný důchod a podnikání

Otázka:

Dobrý den,
jsem OSVČ a od 1. 3. mám přiznaný předčasný důchod. Podnikání můžu přerušit nebo ukončit až v květnu t. r. (od března bych vykazovala příjem z podnikání jako vedlejší činnost) s tím, že mé příjmy po odečtení nákladů (paušálu) od ledna do května překročí limit 63 865,- Kč. Vztahuje se tento limit i na období leden a únor, resp. platí v mém případě tento limit v plné výši nebo poměrově krácen o 2 měsíce na březen až prosinec? Jde mně o to, abych nemusela vracet důchod. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Předčasný důchod a podnikání

Přehled o příjmech a výdajích podáváte na své okresní správě sociálního zabezpečení vždy za celý kalendářní rok. Na přehledu není možné rozdělit daňový základ na období před přiznáním předčasného starobního důchodu a po něm. Rozhodná částka je v roce 2015 skutečně 63.865 Kč za rok.

Pokud budete podnikat celý rok, nesmíte, aby vám náležela výplata předčasného starobního důchodu, překročit rozhodnou částku. Je pak jedno, zda se předčasný důchod a podnikání “kryly” pouze část roku.

Jestliže však budete podnikat pouze do května, rozhodná částka se sníží na poměrnou část roku: 63865/12*5=26.610 Kč. V případě, že budete podnikat do května a tuto částku překročíte, budete vracet důchody vyplacené za toto období.

Článek k tématu: starobní důchod a zaměstnání