Předčasný důchod a podnikání od poloviny roku 2020

Otázka:

Vážený pane Maříku,
aktuálně od 1.11.2019 čerpám předčasný důchod (nárok na starobní důchod mi vznikne v dubnu 2022). a současně také čerpám od dubna 2017 předdůchod (do července 2021).
Navazuji na naši níže uvedenou emailovou komunikaci z 05/2019 s následujícími doplňujícími dotazy:
1. Dle Vaší níže uvedené dobré rady mám od 1.11.2019 pozastavenou činnost OSVČ. Mohu od 1.7.2020 obnovit činnost jako OSVČ, aniž bych musel vracet již vyplacený předčasný důchod za období od 1.11.2019 do 31.12.2019 (nebo za období prvního pololetí roku 2020)?
2. Nebude vadit, když můj hrubý zisk za druhé pololetí stanovím za použití 60% paušálních výdajů t.j. když budu mít pololetní fakturaci celkem 60.000Kč bez DPH a z ní odečtu 36.000Kč (jako 60% paušálních výdajů) = tzn. že můj hrubý zisk za druhé pololetí 2020 bude 24.000Kč?
3. Nebudu muset vracet předčasný důchod za celý rok 2020, když můj hrubý zisk za druhé pololetí roku 2020 (od 1.7.2020) bude menší než odpovídající polovina rozhodné částky t.j.menší než cca 41.800Kč?
4. Existuje ještě něco jiného na co bych si měl dávat pozor, abych nemusel předčasný důchod vracet za celý rok 2020 a následně za celé roky 2021 a 2022?
Předem mnohokrát děkuji za Vaši pomoc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod a podnikání od poloviny roku 2020

Pokud pobíráte předčasný starobní důchod, nesmíte v době do dosažení důchodového věku vykonávat takovou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Pokud samostatnou výdělečnou činnost obnovíte od 1. 7. 2020, nemusíte řešit období před tímto datem, protože v něm jste takovou činnost vykonávat nemohl.

Rozhodná částka, podle které se stanovuje účast na pojištění v roce 2020, činí 83.603 Kč. Pokud činnost vykonáváte pouze půl roku, bude i tato částka poloviční – 41.801 Kč. Aby vám nevznikla účast na pojištění, musí být váš daňový základ za půl roku letošního podnikání nižší. Zda ho dosáhnete za použití skutečných výdajů nebo pomocí paušálu, není podstatné.

Důležité je nedosáhnout rozhodné částky (v případě podnikání po část roku její poměrné části), nic jiného ve vztahu k předčasnému důchodu hlídat nemusíte.