Předčasný důchod a nárok na invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, v březnu 2016 jsem odešel do předčasného důchodu. Zpočátku jsem využíval možnost povoleného přivýdělku. Zhoršování zdravotního stavu došlo až k nálezu rakoviny. Při operaci mně bude odebrána část dolní čelisti atd. Nález předpokládá plnou invaliditu. Nebudu dále schopen práce(zhoršení mluvení, polykání, hybnosti,…)Je možné požádat o invalidní důchod v mém případě ? Předpokládám, že bude vyšší než přiznaný starobní a udrží zabezpečení mé rodiny. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod a nárok na invalidní důchod

Invalidní důchod není možné přiznat po vzniku nároku na starobní důchod – § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Aby vám mohl být invalidní důchod pro invaliditu III. stupně přiznán, musí datum vzniku invalidity, o kterém rozhoduje posudkový lékař, spadat před datum dosažení důchodového věku. Pokud k nálezu onemocnění došlo až po datu dosažení důchodového věku, invalidní důchod vám určitě přiznán nebude.