Je možné se zříct invalidního důchodu a nepřijít o možnost pozdějšího zažádání?

Otázka:

Dobrý den, pobírám 4 roky invalidní důchod I. stupně a mám trvalé následky. Rád bych přestal pobírat invalidní důchod, s tím, že pokud by došlo k zhoršení mého zdravotního stavu, o důchod bych si znovu zažádal. Je možné se zříct invalidního důchodu a nepřijít o možnost pozdějšího zažádání?

Odpověď:

Je možné se zříct invalidního důchodu a nepřijít o možnost pozdějšího zažádání?

Zákon o důchodovém pojištění ani související předpisy vyloženě nepočítají s tím, že by se někdo chtěl zříci invalidního důchodu. Můžete však požádat o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zlepšení zdravotního stavu. Tím vyvoláte mimořádnou kontrolní lékařskou prohlídku, v rámci které vám může posudkový lékař invaliditu odejmout.

Pokud byste pobíral důchod v hotovosti poštou, je možné ho přestat přebírat a ČSSZ po třech měsících výplatu důchodu zastaví. Nejedná se však o odejmutí invalidního důchodu, ale pouze o zastavení jeho výplaty.

Možnost žádat si o jakýkoliv důchod nemůže být nikdy nikomu upírána.