Pracovní poměr končil 31. 12. 2022 a nový začal 2. 1. 2023. Bude to mít vliv na důchod?

Otázka:

Dobrý den, pracovní poměr končil 31.12.2022 a nový začal 2.1.2023.Bude to mít vliv na důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovní poměr končil 31. 12. 2022 a nový začal 2. 1. 2023. Bude to mít vliv na důchod?

Při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění (co to je vysvětluji zde). Chybějící jeden den nebude mít vliv na výpočet důchodu, a kdyby náhodou měl mít, tak se přiznání důchodu o jeden den posune.

Negativní vliv by to mělo pouze u předčasného důchodu přiznaného na konci roku 2022 bez výplaty důchodu, protože by nedošlo k odmazání jednoho krácení. To ale předpokládám, není váš případ.