Výpočtově mi odmazání krácení nevychází o čtyři dny díky mému datu narození

Otázka:

Výpočet krácení při výpočtové zamítačce
Dobrý den,pokud od 1.12.2022 nastoupím do zaměstnání (nyní jsem vedený na ÚP) a k 31.12.2022 zažádám o předčasný SD bez výplaty, budou mi procentní srážky smazány na konci roku 2023, když zažádám o SD dne 28.12.2023, kdy mám oficiální odchod do důchodu? Výpočtově mi to nevychází o čtyři dny díky mému datumu narození, takže o kolik procent budu krácen kvůli dalším 90ti dnům? Nebo mám chybu ve výpočtu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočtově mi odmazání krácení nevychází o čtyři dny díky mému datu narození

Chyba ve výpočtu je v tom, že se zřejmě domníváte, že ke snížení krácení dochází pouze po 90denních obdobích. To ale není pravda – pokud bude výpočtová zamítačka udělána např. na 10 dní (předčasný důchod přiznán 31. 12. 2022, výplata od 10. 1. 2023), tak po odpracování těchto 10 dní (31. 12. 2022 až 9. 1. 2023) dojde k odmazání zbylého jednoho krácení.

Stejný postup bude i u vás. Pokud budete mít přiznán předčasný důchod ke konci roku 2022, tak vám po odpracování doby od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku, žádné krácení nezbyde.