Pracovat budu do 30. 9. 2023 a požádám o uvolnění výplaty důchodu s přepočtem od 1. 10. 2023. Musím dát výpověď?

Otázka:

K 31.12.2022 jsem požádala o předčasný důchod „bez výplaty“ (nar.23.7.1961). Pracovat budu do 30.9.2023 a požádám o uvolnění výplaty důchodu s přepočtem od 1.10.2023. Rozumím správně, že pracovní poměr musím ukončit ke 30.9.2023 resp. podat výpověď s 2měsíční výp.lhůtou k 31.7.2023 (nebo dohodou se zaměstnavatelem v souladu se Zák.práce)? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovat budu do 30. 9. 2023 a požádám o uvolnění výplaty důchodu s přepočtem od 1. 10. 2023. Musím dát výpověď?

Ano, podmínkou pro nárok na výplatu předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku je skončení výdělečné činnosti. Přiznání jakéhokoliv důchodu (ať už s výplatou nebo bez) ale není důvodem k ukončení pracovního poměru, takže pokud chcete v zaměstnání skončit, platí pro vás stejná pravidla jako pro všechny jiné zaměstnance, tj. skončit dohodou, příp. výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou.