Výdělečně činný budu do 31. 1. 2023. Požádal jsem o předčasný důchod k 31. 12. 2022

Otázka:

Důchodová zamítačka.
Nárok na řádný důchod budu mít 20.1.2023. Výdělečně činný budu do 31.1.2023.
Požádal jsem o předčasný důchod k 31.12.2022 s důchodovou zamítačkou.
Mohu k 1.2.2023 požádat o přepočítání předčasného důchodu, a následně o zahájení výplaty řádného starobního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výdělečně činný budu do 31. 1. 2023. Požádal jsem o předčasný důchod k 31. 12. 2022

Záleží na tom, jak s vámi byla sepsána žádost o důchod. V té se mohlo uvést, že výplatu důchodu požadujete od 20. 1. 2023 a ČSSZ by vše udělala v rámci jednoho řízení, tj. důchod by přiznala k 31. 12. 2022, rovnou upravila za dobu výdělečné činnosti a uvolnila jeho výplatu. O nic by se pak dodatečně nežádalo.

Pokud byla žádost sepsána s požadavkem „bez výplaty“, pak je třeba po ukončení činnosti požádat o uvolnění výplaty a úpravu důchodu.

Stále se bude jednat o „předčasný důchod“, i když nepokrácený. Nikdy už nepůjde o „řádný starobní důchod“. Jedná se o výpočtovou zamítačku, ne důchodovou zamítačku.

Otázka doplněna:

Dobrý den.
Děkuji za rychlou reakci. Mám ještě 2 doplňující otázky.

Žádost o předčasný důchod byla sepsána s požadavkem „bez výplaty“. S tím že o výplatu si požádám po ukončení výdělečné činnosti 1.2.2023. (věk 64 let dosáhnu 20.1.2023)

1. Musím po ukončení výdělečné činnosti požádat o přepočítání předčasného důchodu?
2. Bude mi započítán výdělek za rok 2022, a výdělek za leden 2023 do přepočítaného důchodu?

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, pokud byla žádost o důchod sepsána bez požadavku na výplatu důchodu, musíte po skončení výdělečné činnosti požádat o provedení úpravy důchodu a uvolnění výplaty.

Výdělky se vám budou hodnotit naposledy za rok 2021.