Pracoval jsem v Německu. Je možné, že invalidní důchod je pouze 5000,- Kč?

Otázka:

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 2. Stupně. Je možné že invalidní důchod je pouze 5000,- Kč? Invalidní důchod mi byl po žádosti přiznán na konci roku 2019, kdy byla jeho výše 4750,- Kč
Do svých 25 let jsem studoval,každé léto jsem si přivydělával s krátkými přestávkami, evidenci na ÚP a ihned po studiu (rok 2014)jsem začal pracovat v Německu a to do roku 2018, rok jsem marodil a poté mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně v ČR, nikoliv v Německu.
Chápu, že výše mého důchodu nemůže být vysoká jako v případech, kdy je žádost o invalidní důchod po 20 odpracovaných letech v ČR.
Ovlivňují výši invalidního důchodu pouze příjmy v ČR? Ovlivňují vůbec výdělky ze zahraničí nějakým způsobem výši invalidního důchodu?Započítává se mi nějakým způsobem práce v zahraničí do výpočtu výše inv. důchodu? Mohu si nějakým způsobem zkontrolovat, jestli doba práce v Německu byla správně evidována při výpočtu výše inv. důchodu?
Mám vůbec nárok na nějaké přezkoumání ze strany ČSSZ, když invalidní důchod pobírám již 2 roky? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracoval jsem v Německu. Je možné, že invalidní důchod je pouze 5000,- Kč?

Jaké principy jsou využívány u tzv. žádostí s mezinárodním prvkem, vysvětluji zde. Za doby pojištění získané v Německu, vám má důchod vyplácet Německo (pokud jste podle německých předpisů uznán invalidním a splníte další podmínky). Důchod nemáte nízký, protože „jste v ČR nepracoval 20 let“, ale proto, že jste byl pojištěný v zahraničí a nižší důchod vám má „dorovnat“ důchod z Německa. Toto je riziko zaměstnání v zahraničí – nemusíte být v dané zemi uznán invalidní.

Ano, výši českého důchodu ovlivňují pouze vyměřovací základy (výdělky) získané v Česku. Výdělky získané v zahraničí výpočet českého důchodu nijak neovlivňují.

Doba zaměstnání (pojištění) v zahraničí ovlivňuje výpočet tzv. dílčího důchodu, kdy se k této době přihlédne, jako by byla získána v Česku a tímto způsobem se spočítá tzv. teoretická výše důchodu. Takto spočítaný důchod se poté dílčí (proto se mu říká dílčí důchod) v poměru české doby ku době celkem získané (české + německé). Např. pokud byste půlku doby získal v Česku a půlku v zahraničí, vyšel by dílčí důchodu na polovinu jeho teoretické výše.

Výpočet invalidního důchodu je sám o sobě poměrně složitý. Výpočet dílčího důchodu tento postup ještě výrazně zesložiťuje.

Doby pojištění získané v Německu eviduje německý nositel pojištění (důchodový úřad). Můžete je požádat o zaslání výpisu, který můžete porovnat s dobou uvedenou na osobním listu důchodového pojištění, který jste obdržel spolu s rozhodnutím o přiznání důchodu.

ČSSZ o kontrolu výpočtu požádat můžete, ale může se stát, že vám napíší, že bez doložení nových skutečností, nemají co kontrolovat. Na výši vašeho důchodu nevidím nic nestandardního – v Česku jste moc dlouho napracoval a čtyři roky jste zde nebyl pojištěný. Myslím, že nelze očekávat vyšší důchod (tím ale samozřejmě nemohu vyloučit chybu ve výpočtu).