Pracoval jsem při důchodu od r. 2011 do r. 2014. Mohu si ještě požádat o navýšení důchodu?

Otázka:

Dobrý den,

důchod mi byl přiznán k 21.5.2011 a od tohoto data jsem jej pobíral.
Pracoval jsem dále nepřetržitě až do 31.5.2014, t.j. 3 roky.
Mohu si ještě požádat o navýšení důchodu ?
Pokud ano, pak za kolik let zpětně. ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracoval jsem při důchodu od r. 2011 do r. 2014. Mohu si ještě požádat o navýšení důchodu?

Jakým způsobem se postupuje při úpravě starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 vysvětluji zde a jakým způsobem za dobu od 1. 1. 2014 zase zde (články jste ale zřejmě četl, protože pod jeden z nich jste vložil stejný komentář). Pokud podmínky v článcích uvedené splňujete, můžete si o úpravu důchodu požádat a bude vám důchod zpětně zvýšen a doplacen a to vždy ke dni splnění v článku uvedených podmínek.

Důchod se doplácí až pět let zpětně. Jestliže si tedy nyní o úpravu důchodu požádáte, nepřijdete o žádnou část doplatku.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za příznivou odpověď.

Mám ještě následující dotaz.
Po skončení pracovní činnosti 31.5.2014 jsem pobíral důchod a pokračoval ve funkci předsedy výboru Společenství vlastníků jednotek v našem domě
a to do 10.10.2016 ( od r. 2003 ).
Toto lze doložit výpisem z obchodního rejstříku.
Za tuto činnost mi byla schválena odměna 600,- Kč měsíčně, z níž bylo odváděno sociální i zdravotní pojištění.
Tato forma výdělku tedy trvala po skončení zaměstnání ještě více jak 2 roky, měl bych mít tedy nárok na navýšení důchodu o 0,8 % z výpočtového základu.
Problémem ale je, že účtárna z důvodu úspory práce mi odměnu vyplácela jen 2 x ročně, takže v počítači sociálky jsou uvedeny platby sociálního jen v měsících červen a prosinec.
Je možné požádat o navýšení důchodu na základě doložení nepřetržitého výkonu funkce a tím i výdělku ( např. výpis z Obchodního rejstříku ) ?

Děkuji.

Odpověď doplněna:

Účast na sociálním pojištění je možné prokázat pouze evidenčním listem důchodového pojištění.

Účast na sociálním pojištění vzniká pouze v měsících, kdy vám byl zúčtován příjem vyšší než 2.499 Kč. Údaje uvedené v evidenci ČSSZ jsou tedy správné a jako dobu pojištění je možné hodnotit pouze měsíce červen a prosinec.