Kolik směn v podzemí musím ještě odpracovat, abych splnil podmínky snížení důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den,
od roku 1994 mám odpracováno v podzemí 2000 směn v uhelném dole a 650 směn v uranovém dole. Zajímalo kolik směn v podzemí musím ještě odpracovat, abych splnil podmínky snížení důchodového věku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kolik směn v podzemí musím ještě odpracovat, abych splnil podmínky snížení důchodového věku?

Jaké podmínky je třeba splnit, popisuji v článku o kategoriích. Směny z uranového dolu se vám mohou započítat do počtu směn v uhelném dole. Celkem tedy máte 2650 směn, pro snížení důchodového věku o 7 let, musíte odpracovat 3300 směn, příp. 3081 při dosažení nejvyšší přípustné expozice.