Pomůže mi nižší výdělek po přiznání invalidního důchodu k vyššímu starobnímu důchodu?

Otázka:

Dobrý den, od roku 2011 jsem byla invalidní podle I. stupně a byla uchazečem na úřadu práce. V květnu 2013 jsem se stala invalidní III. stupně. V roce 2015 jsem našla u firmy, která zaměstnává OZP práci na zkrácený úvazek za 6000,-/měsíc. Pomůže mi takový vyměřovací základ k vyššímu starobnímu důchodu, který bych měla nastoupit za 3,5 roku? Poraďte prosím. Stále mi to není jasné, když jde při III. stupni o vyloučené doby. Děkuji.

Odpověď:

Pomůže mi nižší výdělek po přiznání invalidního důchodu k vyššímu starobnímu důchodu?

Pro pochopení odpovědi je třeba si uvědomit, co v současné ovlivňuje výši starobního důchodu – v zásadě to jsou doby pojištění získané od ukončení povinné školní docházky (celé roky pojištění) a vyměřovací základy (výdělky) získané v rozhodném období (od r. 1986). Vzhledem k tomu, že pobíráte invalidní důchod, bude se dále postupovat způsobem popsaným v tomto článku. Ten zjednodušeně řečeno vysvětluje, že niží výdělky (a tudíž i vyloučené doby) získané po přiznání invalidního důchodu nemusí být pro výpočet budoucího důchodu důležité.

Doba pobírání invalidního důchodu je tzv. náhradní dobou pojištění a pro výpočet starobního důchodu se hodnotí pouze v rozsahu 80 %. Zaměstnání se hodnotí plně, tj. na 100 %. Zaměstnáním při invalidním důchodu tedy získáváte další dobu pojištění, která se může (v případě, že získáte další celý rok doby pojištění) pozitivně odrazit ve výši budoucího důchodu.

Co se týče výdělků, tak takto nízké výdělky vzhledem ke způsobu výpočtu popsaném ve výše odkazovaném článku, výši budoucího starobního důchodu pravděpodobně neovlivní.