Pokud si nechám výplatu předčasného důchodu uvolnit od důchodového věku, stane se z něj řádný starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
mám zažádáno o předčasný důchod v r. 2022 bez výplaty. Datum odchodu do starobního důchodu mám 21.12.2023. Pokud budu pracovat až do 21.12.2023 a pak požádám o přepočet a výplatu, bude se důchod pobíraný po 21.12.2023, to znamená v řádném důchodovém věku jmenovat stále předčasný nebo se název změní na řádný starobní důchod? Ptám se, protože se uvažuje o omezení valorizací a dalších nevýhod pro předčasné důchody, tak jestli předčasný důchod bude stále předčasný nebo se změní na řádný starobní důchod
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud si nechám výplatu předčasného důchodu uvolnit od důchodového věku, stane se z něj řádný starobní důchod?

Pojmy „řádný starobní důchod“ nebo „předčasný starobní důchod“ jsou sice zcela běžně užívané, ale zákon o důchodovém pojištění je vůbec nezná a nijak s nimi nepracuje. Pokud se jedná o řádný starobní důchod, jde o starobní důchod přiznaný podle § 29, a pokud jde o předčasný starobní důchod, jde o starobní důchod přiznaný podle § 31. Předčasný starobní důchod (§ 31) je přiznán trvale a jeho přiznání vylučuje přiznání starobního důchodu (§ 29) – § 31 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Není přitom podstatné, kdy byla přiznána výplata takového důchodu. Při dosažení důchodového věku nebo při uvolnění výplaty tedy k žádné změně nedojde a stále půjde o starobní důchod přiznaný podle § 31, tj. o předčasný starobní důchod.