Pokud se posuzuje klasický i ochranný výpočet, tak zde také platí, aby nechyběl rok pojištění pro nárok na ochranný výpočet?

Otázka:

Dobrý den – chci mít jasno v tomto textu, než si budu žádat o invalidní důchod.”Zákon o důchodovém pojištění však některým skupinám žadatelů o invalidní důchod zaručuje určitou minimální výši přiznaného invalidního důchodu, pokud splní zákonem vyžadované podmínky. Těmto osobám je (pokud je to možné) spočítán invalidní důchod “klasickým” způsobem, přiznaná částka však nesmí být nižší než částka zaručená tímto “ochranným výpočtem” (oba výpočty tedy “klasický” i “ochranný” se porovnají a přizná se ten pro žadatele východnější). Pokud se posuzuje klasický i ochranný výpočet, tak zde také platí aby nechyběl rok pojištění pro nárok na ochranný výpočet? Rok pojištění by mi měl začít chybět v září tohoto roku, ale sdělili mi že si ten rok vezmou z dob studie takže mi rok chybět nebude. Je tedy pravda že se díky tomu bude na mě vztahovat ochranný výpočet a nebo mi bude chybět rok a měl bych si to raději doplatit? V příloze zasílám mé důchodové pojištění.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud se posuzuje klasický i ochranný výpočet, tak zde také platí, aby nechyběl rok pojištění pro nárok na ochranný výpočet?

Myslím, že tuto problematiku jsem vám vysvětlil v červnu. Promiňte, ale vaší větě: „Pokud se posuzuje klasický i ochranný výpočet, tak zde také platí aby nechyběl rok pojištění pro nárok na ochranný výpočet?“ vůbec nerozumím a nevím, na co se ptáte.

Nehledejte v tom žádné složitosti. Pokud vám nebude chybět víc než rok doby pojištění, bude důchod spočítán klasicky a ochranným výpočtem a přizná se vyšší částka. Pokud víc než rok chybět bude, budete mít důchod spočítán pouze klasicky. V obou případech musíte získat potřebnou dobu pojištění.

Žádný rok od někud někam se přesouvat nebude a ani nemůže.