Pokud je zamítnutá žádosti o starobní důchod, nelze už žádat o invalidní důchod?

Otázka:

Vážený pane/paní,
mám na Vás dotaz ohledně klientů pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem. Naším klientem je obecně osoba bez přístřeší (oblast bezdomovectví), která v době ubytování nemá vyřízen důchod a pobírají dávky Hmotné nouze. Často jsou to lidé před možností žádat o starobní důchod, ale mají zdravotní problémy, takže žádají o invalidní důchod. Běžně dostanou přiznán stupeň invalidity, bez nároku na výplatu. V tuto chvíli mám na Vás pět otázek a budu vděčný za Vaši odpověď.
1) Při podání žádosti o důchod se snažíme v žádosti zmínit co nejdelší zpětný čas, aby bylo prošetřeno případné vyplacení důchodu zpětně. Častokrát, i když nemáme nebo neznáme ani případné lékařské zprávy, protože klienti k nám přichází z různých částí republiky, a někdy si ani nepamatují lékaře, u kterých něco dříve řešili. Otázka zní, jestli se pak posudková komise tímto časem zabývá a snaží se udělat maximum pro vyšetření možnosti zpětně vyplaceného důchodu, nebo jestli je toto zjištění zdravotního stavu – který by potvrdil případné zpět. Vyplacení důchodu na žadateli, tedy na sociálním pracovníkovi pobytové služby.
2) Pokud klient žádal o invalidní důchod nebo starobní, a byla mu přiznána invalidita ve stupni 3., bez nároku na výplatu. Platí, že se tato doba potom započítává do doby pojištění? A co v případě, že by mu byla invalidita přiznána např. 3 roky zpětně, znamená to, že má hned navíc 3 roky pojištění, které se do důchodu počítají? (samozřejmě pokud by ty předchozí 3 roky nepracoval). Počítá se také doba pojištění z invalidity v 1 nebo 2 st.?
3) Pokud nemá klient nárok na starobní důchod v určeném věku ze strany ČSSZ, chybí mu např. pár let k odpracování, a přitom pobírá tedy dávky Hmotné nouze. Je nějaká šance, že se tato situace změní a s navýšením věku bude moci o starobní důchod žádat? Nebo stále platí stejná hranice odpracovaných let, tak jako v době kdy do důchodu měl správně jít?
4) Pokud si o starobní důchod požádá po termínu, kdy mohl již klient žádat o starobní důchod, dostane zpět vyplacený důchod za dobu, kdy už ho měl správně pobírat?
5) Pokud klient podá žádost o starobní důchod – ve správné době odchodu do starobního důchodu (tj. podle věku), případně ještě po tomto termínu, a dostane zamítnutí, že nemá odpracované roky na pojištění, je možné požádat o invalidní důchod? Nebo to již možné není – tj. žadatel propásl možnost žádat o invalidní důchod v době, kdy mohl…
Děkuji za vaše odpovědi, s pozdravem, sociální pracovník

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud je zamítnutá žádosti o starobní důchod, nelze už žádat o invalidní důchod?

1) Při posuzování zdravotního stavu se vychází z lékařských nálezů, které má lékařská posudková služba k dispozici. Zdravotnická zařízení mají povinnost sdělit OSSZ potřebné údaje (§ 16 zákona č. 582/1991 Sb.), ale pokud na lékařské posudkové službě neví, na jaké zdravotnické zařízení nebo lékaře se mají obrátit, není v jejich silách požadované skutečnosti došetřit. Povinnost předložit lékařské nálezy, které má k dispozici, má i žadatel – § 53 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.

2) Zdravotnímu a sociálnímu pojištění důchodců se věnuji zde. Pouze u poživatele invalidní důchodu pro invaliditu III. stupně jde o náhradní dobu pojištění, která se hodnotí. Důchod musí být přiznán, nestačí pouhé uznání invalidity.

3) Nároku na starobní důchod se věnuji zde. Pokud nevznikl nárok při dosažení důchodového věku, může být při dosažení věku o pět let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození, přiznán tzv. poměrný starobní důchod, u které je vyžadována kratší doba pojištění.

4) Důchod je možné doplatit pět let zpětně od uplatnění žádosti.

5) Zamítnutí žádosti o starobní důchod není překážkou pro možnost uplatnění žádosti nebo přiznání invalidního důchodu. Stále je ale třeba získat potřebnou dobu pojištění. Od 65 let věku lze přiznat pouze starobní důchod, ale za stejných podmínek jako invalidní (výpočet je totožný, pouze se nejmenuje “starobní”, ale “invalidní”) – § 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.