Pokud bych odešla do důchodu až koncem příštího roku budu mít nárok na příplatek?

Otázka:

Dobrý den. Přesluhuji a pokud bych odešla do důchodu až koncem příštího roku budu mít nárok na příplatek, který bude vyplácen všem od 1.1.2020?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud bych odešla do důchodu až koncem příštího roku budu mít nárok na příplatek?

Valorizují se všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. 12. předchozího roku. Pokud bude datum přiznání důchodu spadat do roku 2020, nebude se vás týkat valorizace od lednové plátky důchodu v roce 2020. Srovnání výpočtů důchodů v roce 2019 a v roce 2020 však bude možné nejdříve koncem září 2019, kdy jako každoročně vydám článek se srovnáním obou výpočtů. Není možné koukat jen na valorizaci (jejíž bude “příplatek” součástí), ale je třeba vzít v úvahu i nový výpočet, který bývá běžně výhodnější.