Na webu jsem zjistil, že krácení předčasného důchodu bez výplaty se mi sníží v únoru 2024, ale na OSSZ tvrdí, že v březnu

Otázka:

Mám k 31.12.22 přiznán PD bez výplaty. Teď jsem se rozhodl zažádat o výplatu. V kalkulačce na webu jsem si spočítal vzhledem ke krácení datum odchodu k 25.2.24. Na OSSZ mi pak udělali výpočet, kde jim vyšlo datum 25.3.24 = o 1 měsíc víc. Zdůvodnění : kalkulačka na vašem webu počítá krácení k datu přiznání SD v 11/25. OSSZ u PD bez výplaty provádí výpočet od data přiznání. Vzhledem ke špatným zkušenostem na OSSZ se ptám : kdo má pravdu? Navíc nebyly schopni / ochotni udělat výpočet PD k datu výplaty, což váš web nabízí. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na webu jsem zjistil, že krácení předčasného důchodu bez výplaty se mi sníží v únoru 2024, ale na OSSZ tvrdí, že v březnu

Pokud si na OSSZ myslí, že k odmazání jednoho krácení musí být vždy „odpracováno“ celých 90 dní, tak se opravu pletou.

§ 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

Pokud vám na OSSZ tvrdí, že k odmazání krácení musíte vykonávat výdělečnou činnost vždy po 90 dnech od 31. 12. 2022, tak to je nesmysl. Výše citovaný zákon jasně hovoří o tom, že se „zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu“. K 31. 12. 2022 jste měl důchod pokrácen o 1053 dní (14,4 %). Pokud budete v době od 31. 12. 2022 do 26. 2. 2024 vykonávat výdělečnou činnost, zkrátíte si tuto dobu (vizte zákon výše) o 423 dní.

1053 – 423 = 630 dní

630 / 90 = 7 (devadesátidenních krácení, tj. 7,2 %)

Pokud jste dosáhl důchodového věku k 18. 11. 2025 a chcete dosáhnout na krácení 7,2 %, musíte vykonávat výdělečnou činnost nejméně do 26. 2. 2024 a důchod uvolnit od 27. 2. 2024 (vámi zmiňované datum 25. 2. 2024 je tedy taky špatně, protože byste měl stále krácení 8,4 %).

Pokud chcete výši důchodu spočítat, potřebuji znát OVZ, ze kterého byl důchod přiznán a počet získaných let a dní pojištění. Obojí je uvedeno v horní části osobního listu důchodového pojištění, který jste obdržel s rozhodnutím o přiznání důchodu bez výplaty.