Pokud bude BOZP, půjde o vyloučenou dobu?

Otázka:

Moc děkuju za vyjasnění. Moje situace je taková, že po ukončení doktorandského studia jsem 4 roky pracoval v ČR, potom trochu cestoval (bez placení dobrovolného důchodového pojištění) a po otevření hranic EU od konce roku 2005 žiju a pracuju v Británii. Dobu pojištění z pozice zaměstnání mám tudíž k dnešnímu dni asi 18 roků (4 roky práce v ČR, a zatím asi 14 roků v UK), v dohledné době však plánuju návrat zpět do ČR, kde už bych chtěl zůstat.

O problematiku současného důchodového systému v ČR jsem se teď začal trochu více zajímat, abych zjistil kolik let pojištění už mám z pozice jak zaměstnání, tak i náhradních dob nastřádáno, a s čím tak asi mohu počítat. Z toho co ale píšete mi vyplývá, že změní-li se zákon, tak budu-li uvažovat ten nejčernější scénář, nemusí se mi v době mého odchodu do důchodu za xx let nejen do výpočtu (což by mi tolik nevadilo), ale ani do NÁROKU na důchod z let studovaných před 1.1.2010 (pokrytých a ošetřených dnešními i staršími zákony), započítat ani den. Což třeba v mém konkrétním případě je dle dnešních předpisů přes 11 roků náhradní doby za studia, tedy víc jak 30% z 35 let (dnes minimální doba pojištění pro nárok na důchod). S tím, že tato doba se může časem z 35 o pár let třeba ještě navýšit počítám, ale zřejmě tedy vůbec nemohu počítat s tím, že z těch 11 roků náhradní doby za studia mi nějaký nový zákon za pár let neudělá 0 roků – tak jak to dnes mají studující po 1.1.2010. Rozumím tomu dobře?

Větou ‘’pokud mám potřebnou dobu pojištění získanou, žádným způsobem se mě to nedotkne‘’ myslíte potřebnou dobu pojištění z pozice zaměstnání? Protože přes 11 roků doby pojištění z pozice náhradní doby za studium mám dle současných pravidel získanou, ale ta pravidla jak píšete se zřejmě mohou kdykoli snadno změnit.

K získání úměrného podílu státního důchodu z UK už mám minimální potřebný počet odsloužených let splněno (samozřejmě až po dosažení důchodového věku, který je tu v současnosti taktéž 65 let) – tady k získání poměrné části důchodu stačí odvádět pojištění 10 let, pro plný státní důchodu pak 35 let.
https://www.gov.uk/new-state-pension/how-its-calculated

Pro získání NÁROKU na úměrnou část důchodu z ČR však musím mít splněno celých 35 let pojištění – součet doby pojištění z ČR a UK (minimálně za dobu UK v EU a přechodného období, jak to bude od 1.1.2021 dnes nikdo ještě neví), popř. jen 30 let ale bez náhradních dob. Budu-li uvažovat případ, že náhradní doby za studium (11 let) se mi do doby pojištění v roce mého ochodu do důchodu nebudou počítat vůbec (nový zákon), potom potřebuju minimálně dalších alespoň 17 let pojištění z pozice zaměstnání pro získání 35 let, tedy nepřerušené zaměstnání až do 65 let věku.

Kdybych z jakéhokoliv důvodu uvažoval nepracovat tak dlouho ale nějaký čas fungovat třeba jako OBZP, a nemohl spoléhat na uznání náhradních dob za studia, protože třeba rok před mým plánovaným odchodem do penze se tato náhradní doba přestane do pojištěné doby počítat, pak bych, pokud bych chtěl pobírat úměrnou část státní penze z ČR, si nejspíš musel za neodpracované roky průběžně hradit dobrovolné důchodové pojištění.

Kromě dotazů z druhého a třetího odstavce by mne ještě zajímala jedna věc. Pokud bych byl v ČR nějakou dobu jako OBZP, platil si jen povinné zákonné zdravotní pojištění, ale dobrovolné důchodové pojištění ne, potom tato nepojištěná doba se mi samozřejmě nebude počítat do doby pojištění na důchod, ale neměla by mi ani snižovat osobní vyměřovací základ, protože se bude jednat o dobu vyloučenou, je to tak?

Předem děkuju za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud bude BOZP, půjde o vyloučenou dobu?

Princip sčítání dob i základ výpočtu důchodu s tzv. mezinárodním prvkem, máte nastudovaný správně. Doby se sčítají pro vznik nároku, důchod je přiznán za dobu získanou v dané zemi.

Hodně kalkulujete s možná nejčernějším scénářem – myslím, že taková situace nenastane (i když samozřejmě vše je možné). Zákon se v tomto ohledu měnil již několikrát – před rokem 2010 stačilo 25 let doby pojištění (dnes 35 let pojištění, příp. 30 bez náhradních dob), studium po 18. roce nebo evidence na úřadu práce se i pro nárok hodnotily na 100 % (dnes na 80 %). Nikde není dáno, že se náhradní doby nebudou počítat např. na 50 % nebo vůbec. Sice si myslím, že nic takového nenastane, ale zaručit vám to samozřejmě nemohu. V poslední době se spíše objevují náznaky toho, že by se potřebná doba pojištění mohla snížit. Přeci jen 35 let je snad nejvíce v Evropě. Jedná se ale pouze o prvotní úvahy.

Citovanou větou jsem měl na mysli, že u osoby, která při hodnocení studia na 100 % získá 45 let a při jeho hodnocení na 80 % např. 43 let, se výše starobního důchodu nemění (stále ji získáno více než 35 let doby pojištění).

Doplácen pojištění lze obecně pouze jeden rok zpětně. Dřívější doba lze pouze při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Mezi nimi je i studium (kdyby se např. nehodnotilo), ale doplácet lze až dobu po 31. 12. 1995.

Pokud budete BOZP, uvedená doba nebude vyloučenou dobou. Jaké doby jsou vyloučenou dobou, je uvedeno v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. V uvedené době by se vám nehodnotil žádný vyměřovací základ ani vyloučená doba.