Podpůrčí doba při nemocenské invalidního důchodce v roce 2014

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak dlouho a v jaké výši se vyplácí nemocenská v roce 2014 od zaměstnavatele, když pobírám invalidní důchod 3. stupně? Je pravda, že maximálně 60 dní za celý kalendářní rok 2014? A po překročení této lhůty, kde se pracovní neschopnosti sčítají za celý kalendářní rok, již sociálka neplatí nic, a tedy jsem v pracovní neschopnosti za 0 Kč? Také by se ráda zeptala, dočetla jsem tady v dotazu, že zaměstnavatel nemá vůči ČSSZ ohlašovací povinnost, kde by speciálně informoval, že zaměstnává invalidního důchodce. To platí rovněž i pro OSSZ? Musela jsem totiž v práci předkládat zaměstnavatelem potvrzený tiskopis, potvrzený lékařem o vykonávané činnosti, stupni mého důchodu i výši částky. Předem děkuji moc za odpovědi.

Odpověď:

Podpůrčí doba při nemocenské invalidního důchodce v roce 2014

Podpůrčí doba důchodce pobíhajícího invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (a stejně tak starobního důchodce) činí i v letošním roce 84 dní. 84 dní se skládá z 14 dnů náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem a 70 dní vyplácení nemocenské z OSSZ. Po uplynutí této doby můžete zůstat v dočasné pracovní neschopnosti, ale nárok na výplatu nemocenské mít již nebudete. Do podpůrčí doby se započítávají i předchozí doby nemoci z předchozích 380 dní, pokud od skončení poslední nemocenské neuplynulo alespoň 190 dní.

V druhém dotazu trochu kombinujete dvě různé situace. Při nástupu do zaměstnání nemá skutečně zaměstnavatel povinnost speciálně ohlašovat ČSSZ ani OSSZ zaměstnávání invalidního důchodce. Zaměstnavatel by však o tom, že pobíráte invalidní důchod, informován být měl. Nejde tedy o informování ČSSZ potažmo OSSZ, ale zaměstnavatele. Dle mého názoru váš zaměstnavatel nemusí znát výši vypláceného důchodu.